Bu yazımda sizlere yeni tanıdığım bir kişiyi tanıtacağım Yaprak Baran Tecir. Yaprak Hanım birazdan detaylarını kendi kaleminden de göreceğiniz üzere; Yönetsel Beceri Eğitimleri, Kişisel Gelişim Eğitimleri ve İnsan Kaynakları  olmak üzere  üç ana kategoride eğitimler vermektedir. Kendisi Kurumsal Eğitimler vermenin yanında İstanbul Institute ile de eğitimler vermektedir.

Web Sitesi: Yaprak Baran Tecir

Yaprak Baran Tecir kimdir?

İ.Ü. İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin Davranış Bilimleri Anabilim Dalı’nda “3, 4 ve 5 yıldızlı otellerde çalışan personel ile müşteri arasındaki ilişkiler” konulu teziyle yüksek lisansın ardından   Yönetim organizasyon ve Personel Yönetimi bölümünde “Kurumsallaşma ve Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki ” konulu teziyle de doktor unvanını aldım.

Profesyonel iş hayatım 20 yıla yakınında ambalaj, basın, sağlık ve ilaç sektörlerinde insan kaynakları ve eğitim alanında üst düzey yöneticilik yaptım   ve bu şirketlerin  insan kaynakları  ve eğitim departmanlarının  kuruluş aşamalarında görev aldım.

Koçluk  yolculuğuna Adler International Learning Koçluk Okulu ile başladım. Koçluğun öncelikle bireyin kendi  farkındalığını yakalaması ve görmesine dayandırarak, uzun yıllar insan kaynakları ve eğitim alanında çalışmış olmanın getirdiği deneyimi ve  akademik kariyerimdeki  birikimimi  ikinci kuşak koçluğu ( aile şirketleri) ve  yönetici koçluğu  yaparak danışanlarım ile paylaşmaktayım.

Danışmanlarımın  kendilerini, çevreyi  ve ulaşmak istedikleri hedefleri keşfetme yolculuğuna  eşlik ederek   ve bu yolculukta   farklı  seçenekleri görmelerine destek vermekteyim.

Üniversitelerde, şirketlerde ve yerel yönetimlerde verdiğim yönetim becerileri, kişisel gelişim ve insan kaynakları eğitimlerimde; Koçlukta  uyguladığım  “İnsana dokunma, doğru ve güçlü sorular  sorma ve etkin dinleme ” yaklaşımını  “değer vererek ve değer katarak  paylaşma”  düşüncesiyle  destekleyerek   farkımı ortaya koymaktayım.

Ayrıca  Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde,  İstanbul Institute Eğitim Firması işbirliğinde   farklı alanlarda  sertifika programlarını koordine etmekteyim.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde; Liderlik ve Yöneticilik, İnsan Kaynakları ve Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Programlarında program koordinatörü ve eğitmen olarak görev almaktayım.

Bilgi Üniversitesi’nin Liderlik Merkezi’nin eğitmen kadrosunda yeralmaktayım.

Gerçekleştirdiğim çalışmalar arasında; “İstanbul ili sınırları içerisindeki faaliyet gösteren özel okulların kurumsallaşma düzeyi” ve   “Üretim sektöründe faaliyet gösteren firmalarda astların yöneticilerini model alması”   yeralmaktadır.

Vermiş olduğu eğitimler;  yönetsel beceri eğitimleri, kişisel gelişim eğitimleri ve insan kaynakları  olmak üzere  üç gruba ayrılmaktadır.

Liderlik ve Yöneticilik  

Bu eğitimde; yönetimin beş temel fonksiyonundan hareketle, yönetici ve lider tanımları yapılarak, bir lider yöneticinin sahip olması gereken özellikler ele alınmaktadır. Geri Bildirim Verme, Ast- Üst İlişkileri, Ekip Liderliği, değişim sürecinde liderlik konuları açıklanacaktır. Rol model olma kavramı açıklanmaktadır.

Bu eğitim; video, oyun ve testler ile desteklenmektedir.

Koçluk Yapan Yönetici

Yakın geçmişte kurumsal yaşamda yerini almış olan koçluk kavramını tanıyarak, yöneticilerin koçluk aracı ile kurum hedeflerine yönelik performansına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Eğitime katılan yöneticiler; öncelikle kişisel farkındalıklarını artırarak, koçluk kavramı, koçluk süreci ve  bir yönetici olarak koçluk becerilerini nasıl kazanacakları ve nasıl uygulayacakları konusunda  bilgi ve deneyim kazanmaktadır.

Bu eğitimde ayrıca;  yöneticiler için, koçluğun ekip yönetiminde kullanımını sağlayacak temel araçlarının deneyimlemesi ile beraber, liderlik etkilerinin  güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu eğitim sonrasında yöneticiler; ekip üyelerinin pozitif değişimine etki edebilecek, potansiyellerini ortaya çıkarabilecek ve  gelişimlerini  destekleyebilecek dinamikleri yönetebilme yeteneklerine sahip olması hedeflenmektedir.

Bu eğitim; video, oyun ve testler ile desteklenmektedir.

Takım Çalışması

Bu eğitimde; takım   çalışmasının  şirket için önemi ele alınarak  takım  kavramı ve  takım  içerisindeki roller ve ekip  oluşturulması sırasında önemli olan noktalar açıklanmaktadır.

Bu eğitim; video, oyun ve testler ile desteklenmektedir.

Duygusal Zeka

Bu eğitimde; duygusal zekanın tanımı ele alınarak, duygusal zekayı oluşturan faktörler anlatılacaktır. İş hayatında duygusal zekanın önemi ve ne şekilde kullanılacağı açıklanmaktadır.

Bu eğitim; video, oyun ve testler ile desteklenmektedir.

İş Hayatında Profesyonel  Duruş

Bu eğitimde; İş hayatı için gerekli olan  kişisel imaj konusu anlatılarak, sözlü ve sözsüz iletişimin önemi ve oluşturan faktörler anlatılacaktır.  Giyim kuralları ve giyimde dikkat edilecek konular ve görgü kurallarına da yer verilmektedir.

Bu eğitim; video, oyun ve testler ile desteklenmektedir.

Güçlü Sorular Sorma

İş hayatında profesyonel duruşa sahip olma aşamasında   güçlü soru sorma öncelikli bir yere ve öneme sahiptir. Soru sorma becerisinin yetkinliğini daha da önemli hale getirmek iş hayatında yer alan bireyi daha güçlü kılmaktadır.

Bu eğitim ile, soru sorma yetkinliği gözden geçirilerek , soru sorma becerisinin nasıl güçlendirileceği konusunda yöntemler  incelenerek  iş hayatındaki uygulamalara yer verilmektedir.

Bu eğitim; video, oyun ve testler ile desteklenmektedir.

Stres Yönetimi

Eğitimde stresin tanımı anlatılarak, stresle başa çıkma yöntemleri anlatılacaktır. Geleceği canlandırma uygulaması yapılarak stres ile başa çıkma yöntemi bireysel olarak belirlenmektedir.

Bu eğitim; video, oyun ve testler ile desteklenmektedir.

Zaman Yönetimi

Katılımcılara, zamanı etkin kullanma ve zaman yönetimi ile ilgili bilgiler aktarılarak, zaman yönetim matriksinden bahsedilecektir. Zaman yönetimini etkileyen faktörler ele alınacaktır. Zaman tuzakları ve zamanı etkin kullanmak için gerekli olan faktörler anlatılmaktadır.

Bu eğitim; video, oyun ve testler ile desteklenmektedir.

İletişim Becerileri

Bu eğitimde;  iletişimin  önemi anlatılarak, iletişimin öğeleri açıklanacaktır. İletişimi geliştirmek ve sağlıklı bir  duruma getirmek için önemli olan unsurlar ele alınmaktadır.

Bu eğitim; video, oyun ve testler ile desteklenmektedir.

Değişim Yönetimi

Bu eğitimde; değişimin tanımı ve iş hayatındaki değişim konusuna yer verilerek, değişim süreci ve değişim süreci içerisindeki bireyin davranış şekillerinin ne olması gerektiği anlatılmaktadır.

Bu eğitim; video, oyun ve testler ile desteklenmektedir.

Sunum Becerileri

Bu eğitimde; sunumun tanımı ve sunumun önemi anlatılarak, sunumun aşamaları ve katılımcıların özelliklerine yer verilecektir. Sunum görsellerinde dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durulmaktadır.

Bu eğitim; uygulamalar ile desteklenmektedir.

Motivasyon Yönetimi

Bu eğitimde; motivasyonun tanımı yapılarak, yönetim  açısından motivasyonun önemi anlatılacaktır. Motivasyon teorilerine genel bakış konusuna değinilerek; çalışanın kendisini motive etme yolları ve motivasyonun iş  hayatına etkisi açıklanacaktır.

Bu eğitim; video, oyun ve testler ile desteklenecektir.

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

Bu  eğitimde; mülakatın tanımı, önemi ve mülakatta sorulacak soru tipleri konularına yer verilmektedir. Ayrıca, örnek mülakatlar yapması sağlanarak, yetkinlik bazlı mülakat sürecinin nasıl olması gerektiği ve yetkinlik sorularının hazırlanmasında destek verilmektedir.

Bu eğitim; uygulamalar ile desteklenmektedir.

Değişim Sürecinde Çalışan Farkındalığı

Bu eğitimde;  değişimin tanımı ve değişim süreci ele alınarak , çalışan bir  bireyin  farkındalık  yaratması için gerekli olan araçlar ve bu araçların nasıl kullanacağı açıklanacaktır. Ayrıca; bireysel motivasyon yaratma  yöntemleri üzerinde durularak,  farkındalık  yaratma uygulaması yapılmaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz