AcerPro

AcerCMS, AcerMailAcerPro, bugünkü müşteri ve pazar gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak, teknoloji ve daha önceki kurumsal deneyimlerin ışığında düşük maliyetli ve uygulanabilir çözümler üretmek amacıyla kurulmuş bir organizasyondur. Vizyonumuz efektif müşteri iletişiminde en yeni teknolojileri bir arada sunabilen tek firma olmaktır. Odak noktamız, son kullanıcıların memnuniyetlerinin ve kurumlarla olan ilişkilerinin maksimizasyonudur.

AcerCms ismiyle pazara sunulan Web Sites İçerik modülü, her ölçekteki kurumun, kendi web sitesini kolaylıkla yönetebilmesine ve geliştirebilmesine olanak tanımaktadır.
Acer Pro ekibi uzmanlaştığı özel sektörler ile ilgili başarılı portal çalışmaları ile de kendi alanında farklılık yaratmaktadır. Bunlardan en önemlisi Sigortacılık sektörüdür. Sigorta alanındaki deneyimler, AcerPro faaliyet alanları içinde büyük öneme sahip AcerInsurance platformunun oluşmasını sağlamıştır.
AcerPro pazarlama ve e-mail pazarlama yöntemlerindeki son teknolojik gelişmelerin firmaların satış verimliliğini artırmada nasıl kullanılabileceğine dair danışmanlık hizmeti vermek, yeni fikir ve projeler üretmek ve bunları CRM destekli uygulamalara dönüştürmek amacıyla kurulmuş bir organizasyondur.